Przejdź do

#pozwoleniaEmisyjne

Analiza tej problematyki powinna zostać przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm., dalej skrót: p.o.ś.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm., dalej skrót: