Przejdź do

#PrawoŁowieckie

Zasady szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie reguluje Prawo łowieckie[1] oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Celem tego tekstu nie jest szczegółowe omówienie procedury szacowania ostatecznego, lecz zwrócenie uwagi na administracyjny tryb tego postępowania. Szacowanie szkód łowieckich przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Przed wejściem