Przejdź do

#SurowceKrytyczne

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października 2020 r., projektodawca założył wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Z punktu widzenia omawianego tematu, najistotniejsze