Przejdź do

Szkolenie z zakresu YYY

4305  (w tym VAT 23%)

Opis

Panel I

Czas trwania szkolenia: 43 minuty 15 sekund

W panelu tym w szczególności:

 1. omówiono problematykę współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami;
 2. wyjaśniono kwestie ochrony prawnej inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym:
 3. ochronę swobody wykonywania czynności kontrolnych oraz
 4. ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu
 5. wskazano na różnicę pomiędzy pomocą, o której mowa w art. 10a ustawy o IOŚ, a współdziałaniem.

Panel II

Czas trwania szkolenia: 43 minuty 15 sekund

W panelu tym w szczególności:

 1. omówiono problematykę współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami;
 2. wyjaśniono kwestie ochrony prawnej inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym:
 3. ochronę swobody wykonywania czynności kontrolnych oraz
 4. ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu
 5. wskazano na różnicę pomiędzy pomocą, o której mowa w art. 10a ustawy o IOŚ, a współdziałaniem.

Panel III

Czas trwania szkolenia: 43 minuty 15 sekund

W panelu tym w szczególności:

 1. omówiono problematykę współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami;
 2. wyjaśniono kwestie ochrony prawnej inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym:
 3. ochronę swobody wykonywania czynności kontrolnych oraz
 4. ochronę prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu
 5. wskazano na różnicę pomiędzy pomocą, o której mowa w art. 10a ustawy o IOŚ, a współdziałaniem.