Przejdź do

#WoltersKluwer

Niektóre “zabiegi legislacyjne” ustawodawcy mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia fundamentalnych zasad prawa. Jednym z nich jest zjawisko konwersji, które najpierw opisałam w rozprawie doktorskiej, a następnie stało się ono przedmiotem monografii, zatytułowanej “Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim”,