Przejdź do

#OchronaŚrodowiska

Odpad a produkt uboczny

01 lip 2020 6:00 am

W poprzednim poście Pojęcie “odpadów” jako element kluczowy z punktu widzenia reżimu prawnego sygnalizowałam, że definicja odpadu sformułowana w art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (dalej: u.o.), nie zawsze pozwala jednoznacznie ustalić co jest odpadem. Uznanie, że dany przedmiot lub substancja jest

 

Prawo do środowiska w Polsce

17 maj 2020 6:00 pm

Zacząć należy od tego, że prawo ochrony środowiska czy też prawo środowiska (w literaturze polskiej coraz częściej wskazuje się, że „prawo ochrony środowiska” powinno być zastąpione „prawem środowiska”; zob. zwłaszcza B. Rakoczy, Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis, „Comparative Law Review”,