Przejdź do

odpady

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym, zwanej w skrócie GOZ, ma swoje źródło w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która od konferencji z Rio w 1992 r. traktowana jest jako zasada prawa ochrony środowiska. W komunikacie Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program “zero odpadów dla Europy” wydanym 25 września 2014 r.,

 

Przyjęcie określonego rozumienia poszczególnych zwrotów w prawie ma decydujące znaczenie przy określaniu takich kwestii, jak znalezienie właściwego aktu prawnego w danej sprawie, a co za tym idzie wyznaczeniu uprawnień oraz obowiązków podmiotów prawa, a także odpowiedzialności za niezgodne z tymi przepisami postępowanie. Ustalenie znaczenia