Przejdź do

#Łowiectwo

Niniejsze pismo stanowi odpowiedź na okólnik Łowczego Krajowego nr 4/2022. Nie mogłam bezkrytycznie podejść do tego pisma. W dniu 7 czerwca 2022 w Aktualnościach na głównej stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego (#PZŁ) opublikowano okólnik Łowczego Krajowego nr 4/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., w którym odwołano

 

W praktyce szacowania szkód pojawił się problem, czy w przypadku ustalania odszkodowania przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania stosuje się pomniejszenia, o których mowa w § 3 ust. 19 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r., w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach

 

Zasady szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie reguluje Prawo łowieckie[1] oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Celem tego tekstu nie jest szczegółowe omówienie procedury szacowania ostatecznego, lecz zwrócenie uwagi na administracyjny tryb tego postępowania. Szacowanie szkód łowieckich przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Przed wejściem